قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری
خانه / بانک سوالات کنکور / دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور ارشد 93 همه رشته ها

دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور ارشد 93 همه رشته ها

دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور ارشد 93

همه رشته ها

  دانلود با لینک مستقیم ازمرکز سازمان سنجشکنکور

›  فایلها به فرم PDF  می باشند

جهت دانلود بر روی دفترچه مورد نظر کلیک کنید

جهت مشاهده پاسخ های کلیدی اینجا کلیک کنید

 

جهت دسترسی سریع به رشته مورد نظر کلید Ctrl+F را همزمان فشار داده و عنوان رشته مورد نظر را تایپ کنید.

دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور ارشد 93 همه رشته ها

 

لینک دانلود دفترچه کد و عنوان رشته امتحانی
دانلود دفترچه شماره 1 
دانلود دفترچه شماره 2
1101 – مجموعه زبان وادبیات فارسی
دانلود 1102 – مجموعه علوم جغرافیایی
دانلود 1103 – سنجش ازدوروسیستم اطلاعات جغرافیایی
دانلود 1104 – مجموعه زبان عربی
دانلود 1105 – مجموعه علوم اقتصادی
دانلود 1106 – مجموعه تربیت بدنی وعلوم ورزشی
دانلود 1107 – مجموعه تاریخ
دانلود 1108 – مجموعه علوم اجتماعی
دانلود 1109 – فرهنگ وزبان های باستانی
دانلود
دانلود دفترچه زبان آلمانی و فرانسه
1110 – مجموعه زبان شناسی
دانلود 1111 – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /1
دانلود 1112 – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /2
دانلود 1113 – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /3
دانلود 1114 – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /4
دانلود 1115 – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /5
دانلود 1116 – مجموعه فلسفه
دانلود دفترچه شماره 1 
دانلود دفترچه شماره 2
1117 – مجموعه علوم تربیتی /1
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1118 – مجموعه علوم تربیتی /2
دانلود 1119 – علم اطلاعات ودانش شناسی
دانلود 1120 – مجموعه زبان فرانسه
دانلود 1121 – مجموعه زبان انگلیسی
دانلود 1122 – مجموعه زبان روسی
دانلود 1123 – مجموعه علوم تربیتی /3
دانلود 1124 – مجموعه زبان المانی
دانلود 1125 – مجموعه مدیریت جهانگردی
دانلود
دانلود دفترچه زبان فرانسه
1126 – مجموعه حقوق
دانلود 1127 – مجموعه ایرانشناسی
دانلود 1129 – زبان وادبیات اردو
دانلود 1130 – مجموعه علوم سیاسی وروابطبین الملل
دانلود 1131 – مجموعه مطالعات جهان
دانلود 1132 – مجموعه باستان شناسی
دانلود 1133 – مجموعه روانشناسی
دانلود 1134 – مجموعه حسابداری
دانلود 1137 – مطالعات زنان
دانلود 1138 – مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی
دانلود 1139 – مددکاری اجتماعی
دانلود 1140 – پژوهش علوم اجتماعی
دانلود 1142 – مجموعه مدیریت
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1146 – مجموعه محیطزیست
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1148 – مجموعه مدیریت اجرایی
دانلود 1152 – مجموعه مدرسی معارف اسلامی
دانلود 1154 – مطالعات دفاعی -استراتژیک
دانلود 1155 – اطلاعات استراتژیک
دانلود 1156 – امار
دانلود 1157 – مدیریت بحران
دانلود 1201 – مجموعه علوم زمین
دانلود 1202 – مجموعه ژئوفیزیک وهواشناسی
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1203 – مجموعه شیمی
دانلود 1204 – مجموعه فیزیک
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1205 – مجموعه فوتونیک
دانلود 1206 – مجموعه زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولی
دانلود 1207 – اماروکاربردها
دانلود 1208 – ریاضیات وکاربردها
دانلود 1209 – مجموعه علوم کامپیوتر
دانلود 1213 – زیست شناسی -علوم گیاهی
دانلود 1214 – زیست شناسی -علوم جانوری
دانلود 1215 – محیطزیست دریا
دانلود 1216 – مجموعه زیست شناسی دریا
دانلود 1217 – علوم دریایی واقیانوسی /فیزیک دریا/
دانلود 1218 – مجموعه تاریخ وفلسفه علم
دانلود 1219 – مجموعه علوم شناختی
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1251 – مجموعه مهندسی برق
دانلود 1253 – مجموعه مهندسی نفت
دانلود 1255 – مجموعه مهندسی پلیمر
دانلود 1256 – مجموعه مهندسی معماری کشتی
دانلود 1257 – مهندسی شیمی
دانلود 1259 – مجموعه مهندسی صنایع
دانلود 1260 – مهندسی صنایع
دانلود 1262 – مدیریت درسوانح طبیعی
دانلود 1263 – مهندسی نقشه برداری
دانلود 1264 – مجموعه مهندسی عمران
دانلود 1266 – مجموعه دریانوردی
دانلود 1267 – مجموعه مهندسی مکانیک
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1268 – مجموعه مهندسی معدن
دانلود 1272 – مجموعه مهندسی مواد
دانلود 1273 – نانوفناوری -نانومواد
دانلود 1276 – مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1277 – مجموعه مهندسی کامپیوتر
دانلود 1279 – مجموعه مهندسی هوافضا
دانلود 1283 – مهندسی نساجی -تکنولوژی نساجی
دانلود 1284 – مهندسی نساجی -شیمی نساجی وعلوم الیاف
دانلود 1285 – مجموعه بیوتکنولوژی وداروسازی
دانلود 1286 – مجموعه مهندسی پلیمر-صنایع رنگ
دانلود 1287 – مهندسی طراحی محیطزیست
دانلود 1288 – مدیریت نساجی
دانلود 1289 – مهندسی فراوری وانتقال گاز
دانلود 1290 – مهندسی ابزاردقیق واتوماسیون درصنایع نفت
دانلود 1292 – مهندسی ایمنی وبازرسی فنی
دانلود 1293 – مهندسی شیمی -بهداشت -ایمنی ومحیطزیست
دانلود 1294 – مجموعه ایمنی صنعتی
دانلود 1301 – مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع وابخیزداری
دانلود 1302 – مجموعه مهندسی کشاورزی اب
دانلود 1303 – مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت واصلاح نباتات
دانلود 1304 – مهندسی کشاورزی -اقتصادکشاورزی
دانلود 1305 – مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی
دانلود 1306 – مهندسی کشاورزی -ترویج واموزش کشاورزی
دانلود 1307 – مهندسی منابع طبیعی -جنگلداری
دانلود 1308 – مهندسی کشاورزی -علوم خاک
دانلود 1309 – مجموعه مهندسی کشاورزی دام وطیور
دانلود 1310 – مهندسی تولیدات گیاهی
دانلود 1311 – مجموعه مهندسی منابع طبیعی شیلات
دانلود 1312 – مجموعه مهندسی منابع طبیعی چوب
دانلود 1313 – مهندسی کشاورزی -علوم ومهندسی صنایع غذایی
دانلود 1314 – مهندسی کشاورزی -حشره شناسی کشاورزی
دانلود 1315 – مهندسی کشاورزی -بیماری شناسی گیاهی
دانلود 1317 – مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست
دانلود 1319 – مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم
دانلود 1321 – مجموعه مهندسی منابع طبیعی مدیریت وهمزیستی بابیابان
دانلود 1322 – مجموعه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
دانلود 1323 – مهندسی منابع طبیعی -بیابان زدایی
دانلود 1324 – مهندسی کشاورزی -بیوتکنولوژی درکشاورزی
دانلود 1325 – مهندسی کشاورزی -توسعه روستایی
دانلود 1326 – مهندسی کشاورزی -شناسایی ومبارزه باعلف های هرز
دانلود 1327 – مدیریت کشاورزی
دانلود 1328 – مهندسی فضای سبز
دانلود 1350 – مجموعه برنامه ریزی شهری -منطقه ای ومدیریت شهری
دانلود 1351 – طراحی شهری
دانلود 1352 – مجموعه معماری
دانلود 1353 – مرمت واحیای ابنیه وبافت های تاریخی
دانلود 1356 – نمایش عروسکی
دانلود 1357 – مجموعه هنرهای نمایشی وسینما
دانلود 1358 – مجموعه هنرهای تصویری وطراحی
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1359 – مجموعه هنرهای پژوهشی وصنایع دستی
دانلود 1360 – مجموعه هنرهای موسیقی
دانلود 1361 – مجموعه هنرهای ساخت ومعماری
دانلود 1362 – طراحی صنعتی
دانلود 1363 – فرش
دانلود 1364 – طراحی پارچه ولباس
دانلود 1501 – انگل شناسی دامپزشکی
دانلود 1502 – فیزیولوژی دامپزشکی
دانلود 1504 – بافت شناسی دامپزشکی
دانلود 1505 – باکتری شناسی دامپزشکی
دانلود 1506 – ایمنی شناسی دامپزشکی
دانلود 1507 – بهداشت وکنترل کیفی موادغذایی
دانلود 1508 – بهداشت ابزیان
دانلود 1509 – بیوشیمی بالینی
دانلود زبان فرانسه و زبان آلمانی – صبح چهارشنبه
دانلود زبان فرانسه و زبان آلمانی – عصر چهارشنبه
دانلود زبان فرانسه و زبان آلمانی – صبح پنجشنبه
دانلود زبان فرانسه و زبان آلمانی – عصر پنجشنبه
دانلود زبان فرانسه برای کد رشته 1117 و 1118 – عصر پنجشنبه
دانلود زبان فرانسه و زبان آلمانی – صبح جمعه
دانلود زبان فرانسه و زبان آلمانی – عصر جمعه

 

برای مشاهده پاسخ های کلیدی کلیک کنید 

اگر این مطلب برای شما مفید بود ، با فشردن دکمه گوگل پلاس ( G+1 ) از ما حمایت کنید.

عباراتهای کلیدی:دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور ارشد 93 همه رشته ها,کنکور ارشد 93 همه رشته ها,دانلود سوالات کنکور ارشد 93 همه رشته ها,دانلود پاسخ کنکور ارشد 93 همه رشته ها

share

 

درباره ی علی

منتظر پیشنهادات سازندتون هستم ...

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *